Najdôležitejšie rozhodnutie –  výber správneho typu krbu

V prvom rade si treba uvedomiť, že neexistuje krb, ktorý je najlepší vo všetkých parametroch.  Klady a zápory si vymieňajú svoje miesta len zmenou uhla pohľadu z hľadiska požiadaviek užívateľa. Preto je také dôležité čo najúprimnejšie si odpovedať na otázku – na aký účel budem krb používať. Iný krb volíme, keď chceme celé večery presedieť  pri plápolajúcom ohni, iný keď chceme čo najekonomickejšie vykurovať.

Pri výbere krbu by sa mala zohľadniť aj stavebná konštrukcia priestoru, v ktorom bude krb umiestnený – hlavne akumulačná schopnosť stien a stropu miestnosti. V dnešnej dobe má čoraz väčšiu váhu pri rozhodovaní o type krbu  aj zdravotný stav osadenstva. Alergia na prach by mala byť dostatočným dôvodom na vylúčenie teplovzdušného krbu.

Pre ľudí, ktorý chcú celý večer sedieť pri ohni, určite nebude vhodný akumulačný krb so 6- hodinovým prikladacím intervalom, v ktorom dávka dreva zhorí za 60 až 90 minút a po tejto dobe neprodukuje žiadne viditeľné svetlo . Vyžaruje však príjemné sálavé teplo, ktoré môže byť prioritné pre iných užívateľov. Na aký účel chcem krb používať ?  Mnohí ľudia majú bohužiaľ tendenciu zapájať do tohto rozhodovania rôzne apokalyptické vízie – a tu myslím si nie je na škodu pripomenúť si starú ľudovú múdrosť,  že  „ obvykle sa dejú veci obvyklé a len celkom neobvykle sa dejú veci neobvyklé “.